• Stari Grad
  • Stari Grad

Molitva za izbor novog dubrovačkog biskupa

Molitva za izbor novog dubrovačkog biskupa

 

Molitva za izbor novog dijecezanskog biskupa Dubrovačke biskupije

 

Bože, Oče naš,

u Isusu Kristu svome Sinu,

darovao si Crkvi dobrog pastira

koji se do kraja predao

u brizi za Tvoje stado.

Zahvalni za sve pastire

koji su nasljedujući Njega

služili i služe našoj dubrovačkoj Crkvi,

molimo Te, daruj nam

u našem novom biskupu

dobrog pastira kakav nam je potreban

u ovom vremenu i na ovom prostoru,

kako bismo njime predvođeni

mogli Tebe svjedočiti

i živjeti svoje kršćansko poslanje.

Po Kristu Gospodinu našem.

Amen.

 

Gospe od Porata, moli za nas.

Sveti Vlaho, moli za nas.

Bl. Marijo Propetog, moli za nas.

 

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)