Ispiši ovu stranicu

Pismo biskupa Uzinića uz Godinu vjere

  • Petak, 28. rujna 2012 12:49
Pismo biskupa Uzinića uz Godinu vjere

„Vjerujem vjerujemo!“ naslov je pisma dubrovačkog biskupa Mate Uzinića povodom početka Godine vjere kojeg je uputio vjernicima, vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima, redovnicama i redovnicima, bogoslovima i sjemeništarcima kao i svećenicima Dubrovačke biskupije o spomendanu sv. Vinka Paulskog. To je ujedno geslo Dubrovačke biskupije za Godinu vjere, preuzeto iz Katekizma Katoličke crkve, kojim se želi izgraditi svijest „da smo pozvani svoju vjeru iz dana u dan ispovijedati u zajednici vjernika, u Crkvi.“

U pismu biskup upoznaje vjernike da je papa Benedikt XVI. apostolskim pismom Porta fidei proglasio Godinu vjere koja će započeti 11. listopada 2012., a završiti 24. studenoga 2013. Početak Godine vjere povezan je sa sjećanjem na dva velika događaja u životu cijele Crkve: pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog koncila (11. listopada 1962.) i dvadesetu obljetnica proglašenja Katekizma Katoličke crkve (11. listopada 1992.). „Ova dva velika događaja i danas prožimaju život Crkve stavljajući pred nas zahtjev da iz dana u dan dublje upoznajemo njezin nauk iznesen u dokumentima II. vatikanskog koncila i u Katekizmu Katoličke crkve, ali i da u djelovanju Crkve prepoznamo silu odozgor, snagu Duha Životvorca, koji oživljuje, obnavlja i snaži cijelu Crkvu i svakog pojedinog člana u življenju i svjedočenju Isusove Radosne vijesti,“ piše biskup.

Biskup ističe i neke posebnosti u Godini vjere u Dubrovačkoj biskupiji, a to su: 10. obljetnice papinskoga pohoda bl. Ivana Pavla II. Dubrovniku i proglašenja blaženom Marije Propetog Isusa Petković te 300. obljetnice obnove i ponovnoga stavljanja u liturgijsku funkciju dubrovačke katedrale.

„U jednom od temeljnih dokumenata II. vatikanskog sabora, u dogmatskoj konstituciji o Božjoj objavi, saborski su oci ustvrdili da je Bog „u svojoj dobroti i mudrosti odlučio objaviti Sebe i saopćiti otajstvo svoje volje kojim ljudi po Kristu, Riječi koja tijelo postade, u Duhu Svetom imaju pristup k Ocu i postaju zajedničari božanske naravi” (DV 2). U svjetlu ove tvrdnje, među mnogim darovima kojima nas je Stvoritelj obdario, prepoznajemo dar vjere koji zahvalno primamo kao nezasluženu milost. Istodobno, Bogu koji nam se odlučio objaviti odgovaramo vjerom, tj. slobodnim prihvaćanjem Božje Objave stavljajući Mu na raspolaganje sve snage srca, uma i volje (usp. DV 5),“ piše dubrovački biskup te dodaje kako „vjera nije tek privatan čin, nego je osobni i slobodni čin koji se ispovijeda i slavi u zajednici vjernika, Crkvi.“

Da bi se osobni vjerujem pretvorio u zajednički vjerujemo, sve vas pozivam, draga braćo i sestre, da Godinu vjere prihvatimo kao milosni dar i ponovno otkrijemo „radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom”, ali i novo „oduševljenje za prenošenje vjere”, čime ćemo odgovoriti i zahtjevu Crkve za novom evangelizacijom. Dopustimo Duhu Božjemu da ponovno ispuni naša srca i usmjeri naše živote putevima pravednosti, iskrenoga dijaloga, ljubavi i mira. Obnovljeni snagom Duha Božjega moći ćemo istinski i hrabro ispovijedati svoju vjeru i svjedočeći vlastitim životom drugima pokazivati ljepotu vjere,“ poziva sve vjernike biskup Uzinić.

 

Spominjući kako će na različitim razinama Crkve biti priređeni različiti programi u Godini vjere biskup poziva vjernike da ih prate svojom molitvom, a da na onim na razini biskupije, župa, zajednica, zajednica, udruga i pokreta osobno sudjeljuju.

Na biskupijskoj Godina vjere započet će euharistijskim slavljem u dubrovačkoj katedrali u subotu, 13. listopada 2012., a završiti također u katedrali, kako je to i predviđeno, 24. studenoga 2013., na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista, Kralja svega stvorenja. Svi događaji na biskupijskoj razini bit će objavljeni i tiskani u biskupijskome pastoralnom programu.

U župama će se u Godini vjere osobita pozornost posvetiti pripravi za sakrament Potvrde „jer želimo da se kandidati za primanje tog sakramenta bolje priprave i da se sam sakrament zrelije slavi, ali i da mu prethodi aktivno uključivanje pripravnika u život župnih zajednica.“ Također će se pokušati u svim župama organizirati kateheza za vjernike različitih životnih dobi i skupina, pučke misije ili višednevne duhovne obnove. „Trajni poziv svima ostaje slavljenje sakramenata, a osobito redovito slavljenje nedjeljne euharistije u svojoj župnoj zajednici. Slavljem euharistijskoga otajstava bit ćemo ojačani i osposobljeni, vjernički uklopljeni u konkretno društvo i vrijeme, izgrađivati Kristovo kraljevstvo i svjedočiti svoju vjeru pred drugima kao odgovorni graditelji civilizacije ljubavi. Sve, također, potičem i na svakodnevno čitanje Božje Riječi, produbljivanje i oživljavanje smjernica II. vatikanskoga sabora i proučavanje Katekizma Katoličke crkve. Neka Sveto pismo, dokumenti II. vatikanskoga sabora i Katekizam Katoličke crkve u Godini vjere postanu sastavni dio slavlja i susreta svih skupina u našim župnim zajednicama, ali i u našim obiteljima,“ poručuje dubrovački biskup.

Redovničke zajednice poziva na obnovljeno zauzimanje u življenju i svjedočenju evanđeoskih savjeta i djelovanje prema vlastitoj karizmi te na molitvu za potrebe naše biskupije i cijele Crkve, a članove crkvenih pokreta i udruga na uključivanje u slavlja Godine vjere na biskupijskoj razini, kao i daju doprinos aktivnim sudjelovanjem u sklopu pastoralnih programa vlastitih župnih zajednica.

        

           Pismo završava molitvom Nebeskoj Majci Mariji, Djevici vjernoj, sv. Vlahu, nebeskom zaštitniku i svjedoku vjere, kao i bl. Mariji Propetog Isusa Petković, ženi vjere koja je u njezinu životu postala ljubavlju djelotvorna, da zagovorom prate sva nastojanja u Godini vjere u biskupiji, te blagoslovom kako bi „pred drugima hrabro, jasno, otvoreno i utemeljeno pružali svjedočanstvo svoje vjere i razloge nade koja je u svima nama.“