Dubrovačka Biskupija

Odabran ponuditelj za Caritasov projekt „Ruke dobrote“

Odabran ponuditelj za Caritasov projekt „Ruke dobrote“

Odabran je najpovoljniji ponuditelj za nabavu hrane i higijenskih potrepština u projektu Caritasa Dubrovačke biskupije „Ruke dobrote – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane“ i to je tvrtka KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića br. 1a, Zagreb.

 

Jedina je to tvrtka čija prijava je pravodobno stigla na natječaj objavljen 14. lipnja i zaključen 30. lipnja 2021. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka naručitelje prilikom analize, pregleda i ocjene ponude Konzum plus d.o.o. nije utvrdilo razloge za odbijanje ponude. S obzirom da je kriterij odabira bio najniža cijena Povjerenstvo je donijelo odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja KONZUM plus d.o.o. sa ponuđenom ukupnom cijenom za predmet nabave od 735.295,67 kn sa PDV- om.

 

S odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o nabavi robe - hrane i higijenskih proizvoda.

 

Caritasov projekt „Ruke dobrote - Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane“ sufinanciran je sredstvima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), koji je dio Europskog socijalnog fonda (ESI). Cilj ovog fonda je osigurati hranu i/ili osnovne materijalne potrepštine za najpotrebitije.

 

Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ulozi upravljačkog tijela 30. travnja ove godine donijelo je odluku o financiranju projekata pomoći, među kojima i ovog projekta koji je već treći put prepoznat kao vrijedan projekt za ublažavanje siromaštva u zajednici.

 

Angelina Tadić