Ispiši ovu stranicu

Preminuo don Pero Butigan (1935.-2021.)

  • Srijeda, 13. listopada 2021 17:00
Preminuo don Pero Butigan (1935.-2021.)

 

 

Umirovljeni svećenik Dubrovačke biskupije don Pero Butigan preminuo je danas, 13. listopada u Dubrovniku u 87. godini života i u 59. godini svećeništva. Sprovod će biti u petak, 15. listopada u 15 sati u Prapratnici, nedaleko od Neuma.

 

Don Pero Butigan rođen je 16. ožujka 1935. godine od oca Nikole i majke Ivke Maslać, u Prapratnici, župa Hutovo. Pučku školu polazio je u Hutovu, gimnaziju u Dubrovniku, teološki studij u Zagrebu, a za svećenika je zaređen je u Dubrovniku 29. lipnja 1963. godine.

 

Kao svećenik prvo je bio župni pomoćnik u župi Zaton-Doli, da bi već u kolovozu 1964. bio imenovan župnikom u Mandaljeni, u kojoj je ostao više od dvadeset godina, sve do rujna 1987. godine. Dok je upravljao župom Mandaljena, upravljao je i župom Brgat, te kapelanijom Postranje sve do dolaska župnika za Brgat i Postranje 1970. godine.

 

Sljedećih dvadeset i pet godina svećeničke službe proveo je na otoku Korčuli. Od listopada 1987. godine bio je župnik u Veloj Luci, a od  kolovoza 1991. upravljao je župom Lumbarda. Bio je i dekan Korčulanskog dekanata od 2007. godine do umirovljenja 2012. godine. Godine 2013. proslavio je svoju „zlatnu“ misu.

 

Umirovljeničke dane pokojni don Pero živio je u Svećeničkom domu u Dubrovniku.

 

 

DonPeroButigan 02w

DonPeroButigan 03w

DonPeroButigan 04w