Dubrovačka Biskupija

Žrtve komunističkog režima na području Dubrovačke biskupije

Žrtve komunističkog režima na području Dubrovačke biskupije

U Biskupskom ordinarijatu u Dubrovniku u srijedu 31. listopada održana je prvi sastanak predstavnika redovničkih zajednica koje djeluju na području Dubrovačke biskupije s biskupom dubrovačkim Matom Uzinićem radi istraživanja žrtava i mučenika komunističkog režima na ovom području.

Sastanku su, uz ostale, nazočili provincijal Hrvatske dominikanske provincije fr. Anto Gavrić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Ante Tustonjić, vikar franjevačke provincije sv. Jeronima fra Stipe Nosić kao i don Mile Vidić iz hercegovačkih biskupija. Na sastanku se razgovaralo o postojećim žrtvama, a predstavnici redovničkih zajednica su naveli osobe iz njihove zajednice koje su mučene. Predloženo je da se odredi jedan dan u godini na razini biskupije odnosno provincije kada će se obilježavati spomen na te žrtve, da se utvrde stvarne žrtve na ovom području kako klerika tako i laika te da se pristupi izradi detaljnog životopisa mučenika. Sastanku je nazočio i mons. Ivan Šimić, povjerenik Dubrovačke biskupije za Hrvatski martrirologij.


Podsjećamo, u Zagrebu je 25. i 26. travnja ove godine održan Međunarodni skup "Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine" na kojem se nastojalo sagledati tragove mučeništva nedavne prošlosti te se došlo do određenih zaključaka. U donesenim zaključcima koje je potpisala Komisija HBK i BiH za hrvatski martirologij ističe se da je potrebno da svaka biskupija imenuje povjerenika za hrvatski martirologij, koji će koordinirati rad u biskupiji i župama. Kao polazište rada biskupijskih povjerenstava treba biti stvaranje popisa svih žrtava u svakoj katoličkoj obitelji. Na taj način će se, uz ostalo, u memoriju pojedinih obitelji ugradit i one osobe o kojima se dugo nije smjelo govoriti.
U zaključcima se potiče Crkvu u hrvatskom narodu da nastavi i dovrši rad na pronalaženju mučenika među žrtvama i za njih pokrene kanonski postupak. Predlaže se da svaka biskupija na svome području odredi Dan mučenika i način proslave toga dana. Potiču se župnici da nastoje oko prikupljanja svjedočanstava živućih svjedoka. U svrhu djelotvornijeg praćenja ovih djelatnosti i njihovog usmjeravanja Komisija HBK i BiH za hrvatski martirologij nastavit će razvijanje zajedničkog glasila i portala te uznastojati oko osnivanja ureda. Ta Komisija će u što skorije vrijeme objaviti zbornik radova s ovoga znanstvenog skupa i prema procjeni organizirati nove skupove. Pozivaju se državne vlasti u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini da što prije dovrše cjelovit popis žrtava iz Drugoga svjetskoga rata i poraća tako da se onemoguće manipulacije žrtvama. Pozivaju se državne vlasti u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini da odlučnije djeluju u osudi zločinačke komunističke ideologije te promiču demokraciju i slobodu svake osobe.