• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Ilara - Mlini

 

Povijest župe

Župa u Mlinima, ili Donja Župa, odvojena je od matične župe u Mandaljeni  20. kolovoza 1449. g. Do tada je u župi bilo 215 kuća, te Veliko vijeće Dubrovačke republike određuje da se u župi postavi ˝i drugi svećenik˝, jer jedan ne može doskočiti potrebama. Taj ˝drugi˝  svećenik ima skrbiti za kaznačine Biela i Chernari, a to su današnji Plat i Kupari. Isti ima dužnost stolovati uz crkvu sv. Ilara.

 

Župa Mlini obuhvaća područje od Kupara do Oboda, a danas su tu naselja: Gorica, Blato, Kupari, Srebreno, Kantule, Brašina, Klokurići, Krstac, Mlini, Vrelo, Zavrelje, Kostur, Soline, Smokovijenac i Plat.

ilar mlini najava

 

Pučanstvo se u župi sv. Ilara konstantno povećava, ali uglavnom doseljenicima iz pasivnih sela. Tako je 1971. u župi bilo 1465 duša u 484 obitelji, a 2001. popis donosi broj od 3036  stanovnika u 756 domaćinstava.  Od nazočnog puka  85 %  je po krštenju katoličke vjere.

 

Na području župne zajednice Mlini nalazimo tri grobišta: uz maticu, te uz crkvu sv. Stjepana u Kuparima i oko crkve Velike Gospe u Platu. Postoji i staro grobište uz crkvu sv. Ivana u Platu, ali se danas ne koristi.

 

Makar je u Mlinima 1856. otvorena prva škola za Župu dubrovačku, danas na području župe nema škola. Pučka škola od 1956. radi na području župe Mandaljena.

ilar mlini 02

 

Župna crkva

Župna crkva sv. Ilara u Mlinima spominje se već 1272. g. Sv. Ilar, apostol ovih krajeva iz 3. st., bio je simbol slobode od začetnika zla. Stoga ga se od početka kršćanstva ovdje slavilo. Stara crkva je u potresu 1667. stradala, a na ruševinama je podignuta današnja crkva 1683. g. Sakristija je nadograđena polovicom prošlog stoljeća, a pobočna kapela 1874. g. Na crkvi je zvonik na preslicu sa tri zvona (od 1914. ostalo samo jedno), ali je 1934. sagrađen današnji zvonik sa tri nova zvona. Crkva je ponovno oštećena u potresu 1979. g. U obnovi je tom zgodom učinjen betonski balatur kao "učvršćenje", uz serklaž oko čitave glavne lađe. Pred rat je učinjen novi krov na crkvi, a pobočnu kapelu je oslikao slikar Bruno Grill.

Početkom 2008. rekonstruiran je zvonik sa novom električnom instalacijom zvona. 

 

 

Sestre Službenice milosrđa (Anćele)

Uz župnu kuću sagrađena je kuća za časne sestre Družbe Službenica Milosrđa. (Pero Maslač je 1966. započeo, a Mirko Maslać 1977. završio). Sestre su od 1977. vodile dječji vrtić, koji je početkom Domovinskog rata prestao s radom. Sada rade u bolnici i skrbe oko uređenja crkve.

 

Druge crkve i kapele  

 

Sv. Rok u Mlinima na rivi zavjetna je crkvica bratstva iz Mlina i Zavrelja, a građena je u vrijeme kuge u 15. st.  Nadograđena je u 19. st. Obnovljena je 1999. g. 

 

Sveti Spas na Krstacu je crkvica romaničkog stila iz 12. st. Sagrađena je na stijeni te i danas stoji. Obnovljena je, a u funkciji je za Uzašašće i  blagdan Našašća sv. Križa.

 

Sv.. Luka – crkvica na Brašini (Baletići) bila je spaljena 1806., te ostala u ruševinama do 1952. g. Obnovljena je i koristi se na blagdan titulara.

 

Srce Isusovo na Srebrnom potječe iz 1912. g. Djelo je svećenika Silva Miloslavića.

 

Sv. Petar na Trapitu je iz 16. st. Zavjetna je crkva bratstva iz Blata  koje se spojilo s kuparskim. Kako je sagrađena na stijeni, izdržala je mnoge udare, oskvrnuća i pustošenja. Obnovljena je 1984. g. No, nije bila u funkciji do 1992. zbog "vojnog zabrana", a  sad se koristi na blagdan titulara.

 

Sv. Stjepan na Gorici u Kuparima spominje se 1279. g., dok se ime mjesta Kupari spominje 1317. g. Stara je crkva propala, ali na istom mjestu je današnja crkva istog titulara. Kao filijalna crkva  često je u funkciji. Potrijem je dograđen 2004. g.

 

Sv. Mihael – crkvica na Kosturu podignuta je u 17. st. nedaleko od starije crkvice sv. Mihaela, koja se spominje 1366. na imanju Savina Gundulića. Ostaci se te starije crkvice vide na ljutima poviše magistrale između Kostura i Zavrelja. Za nju se skrbi obitelj Burin. Obnovljena je i koristi se na blagdan zaštitnika.

 

Velika Gospa u Platu sagrađena je u 19. st. na temeljima starije crkve. Uz nju je mjesno groblje. Obnovljena je i produžena 1998. g. U funkciji je često kao filijala.

 

Sveti Duh u Platu spomenik je gotike i renesanse iz 16. st.. Nekada je imala i potrijem, a dvorište je ograđeno. U funkciji je samo na  duhovski ponedjeljak.

 

Sv. Ivan u Platu spominje se 1366. g. Srednjovjekovnom je zdanju dozidan u 18. st. novi brod, te je postala najveća crkva u Župi. Uz nju je staro groblje. U ruševnom je stanju, a koristi se samo za blagdan titulara.

 

Sv. Nikola u Solinama nosi pečat dvaju vremena. Dio crkve podsjeća na 14/15., a drugi s potrijemkom na 18/19. st. Temeljito je obnovljena 1998. i u funkciji je  četiri/pet puta godišnje.

 

Sv. Kuzma i Damjan na Klokurićima podignuta je nastojanjem obitelji Handabaka 2006. na uspomenu negdašnje crkve iz 6. st., koja je postojala do 1806. g.

 

Crkve i kapele izvan upotrebe:

 

Velika Gospa u Toreti je iz 1743. g. Vlasništvo je obitelji Kolbe i Spužević. Dugo je bila izvan uporabe, tek se koristila na Veliku Gospu od 1978- 2002. g. 

 

Gospa od Ružarija u Mlinima iz 16. st. srušena u potresu 1979. obnovljena je od  obitelji Duper.

 

Navještenje BDM na Gorici iz 16. st. nalazi se u sklopu ljetnikovca Bizzaro, a vlasništvo je obitelji Grbić.

 

Sv. Nikola (nekoć sv. Ruža Limska) u Srebrenom uz dvorac vlastelinske obitelji Bunića iz 16. st. Vlasništvo je obitelji Madeško. Obnovljena je 1976. g. 

 

Spomen na crkvene lokalitete:

Sv. Pelegrin  u Kuparima iz 1352. g. Na lokalitetu sagrađen je hotel. 

crkvište na Klokurićima je od 1806. ruševina. 

 

 

Iz povijesti župe

U matici krštenih se nalazi i prijepis dekreta Dubrovačkog Velikog Vijeća o osnivanju župe. 

Sjedište župe dobilo je ime po naselju gdje se našla župna crkva sv. Ilara, a gdje su donedavno postojale vodenice, tj. mlinice za žito.

Kako na području ove župe nema dovoljno obradivog tla, pučanstvo se bavilo različitim poslovima. Tako su Soline dobile ime jer se tamo skupljala sol, a Kupari, jer se u tom mjestu mijesila i pekla kupa za gradnju. Zavrelje i Vrelo dobivaju imena po izvoru, koja je mjestu omogućio gradnju male hidrocentrale (1955).

Danas je turizam glavna preokupacija mještana. Na području župe je, uz više privatnih ugostiteljskih objekata, sedam većih hotelskih kuća, od kojih još neke čekaju na obnovu od posljedica srpsko-crnogorskog razaranja 1991/1992. g.

 

 

KONTAKTI:

župnik: don Miljenko Babaić

adresa: Župa  sv. Ilara  -  Mlini,  Tupina 6,   20207  MLINI

telefon: 020 /486-031