Izbornik

Župa Velike Gospe - Postranje

Povijest župe

Župa u Postranju je ustanovljena 5. kolovoza 1997. g. Dugogodišnje želje žitelja Gornje Župe, tj. naselja u Postranju, da bi dobili samostalnu župu, djelomično su se ostvarile 1. prosinca 1956. g. Postranje se doduše naziva kapelanijom župe u Mandaljeni od 1850. ali trebalo je proći više od stotinu godina da postane samostalnom. Kapelanijom su doduše i dalje upravljali župnici iz Mandaljene, da bi od 1970. kapelanija Postranje i župa Brgat dobile zasebnog upravitelja.

 

Župa obuhvaća naselja: Grbavac, Martinovići, Makoše, Buići, Benčina, Radovina i Ljevakovina.

 

Kako se cijela župa pruža uz granicu s Hercegovinom, to su ova naselja bila nerijetko metom pljačkaša sa sjevera. Nažalost se povijest ponovila i 1991. g

 

Broj stanovnika u župi Postranje niti opada, niti raste. Po zadnjem popisu navodi se broj od 632 stanovnika na području župe, koji obitavaju u 148 domaćinstava. U cijelosti su pripadnici  katoličke vjere.

 

IMG 4298 postranje

 

Na području župe djeluje pučka škola nižih razreda, dok đaci viših razreda pohađaju centralnu školu u župi Mandaljena.

 

Uz župnu crkvu nalazimo i groblje za cijelu župu.

 

SlB Made 2018 03a

 

Župna crkva

Župna crkva Velike Gospe je u naselju Martinovići. Najveća je crkva u župskoj vali. Sagrađena je 1888. na temeljima manje i trošne crkve iz 13. st. Ispred crkve je 1970. sagrađen zvonik s novim zvonima, uz svesrdnu pomoć braće Antuna, Miha i Luka Miloslavića.

 

Crkva je u potresu 1979. oštećena, ali je uz pomoć međunarodnog Caritasa obnovljena i učvršćena.

 

Ponovno je u okupaciji 1991. granatirana. Pola godine je propadala bez krovišta i  bez vrata, ali začudo sačuvani su vitraji Iva Dulčića (šest) i Marijana Premerla (sv. Josip). Crkva je nakon okupacije ponovno obnovljena, a obnovljeni su i vitraji  2008. g.

 

Druge crkve i kapele

Sv. Nedjelja u Buićima  potječe iz 1913. g.

 

Sv. Antun u Makošima  i

 

Sv. Ivan u Martinovićima.

 

Na području ove župe nalazimo ostatke negdašnjih crkvica iz 13. i 14. st., kao što su:

 

Sv. Nedjelja u Buićima iz 1362. g. (predana obitelji Kristić u zamjenu za teren za današnju crkvu sv. Nedjelje),

 

Sv. Josip u ˝Jozepu˝,

 

Sv. Petar u Radovini,

 

Sv. Ruža Limska u Sabovini, zvana ˝sveta Rusa u Sabovini˝,

 

Sv. Lazar na Grbavcu iz 1362., vide se ruševine,

 

Sv. Pavao na potoku Pijavičini, spominje se 1366., poznato crkvište,

 

Gospa Sopolčica, prije 1296., sada ruševine,

 

te nepoznata crkvišta na Gracu ispod Grbavca i u Ljevakovini.

 

 

KONTAKTI

župnik: don Nikola Berišić

adresa: Župa Velike Gospe - Postranje, 20207 MLINI

telefon:  020 / 485-148