• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Jurja - Osojnik

 

Povijest župe

Župa sv. Jurja u Osojniku spominje se 1399. g. Župne se knjige vode od 1699. g.

 

Osojnik je naselje smješteno preko brda «u osoju», u zaleđu Rijeke dubrovačke. Bilo je to područje Zahumlja, koje je 1399. ušlo u posjed Republike, kao ˝Terae novae˝.

 

Zbog stoljetnog utjecaja bogumilskog učenja i nasilnog širenja pravoslavlja u Zahumlju, Republika obnavlja i budno skrbi za pravovjerje u novostečenim naseljima. Kako su Nemanjići iz Trebinja protjerali biskupa, a kaluđeri Save Nemanjića na okupiranom području silom prevodili vjernike zapadnog obreda na istočni, Osojnik se našao na granici vjerskih podvojenosti. Republika stoga odmah gradi crkvu sv. Jurja, što možemo smatrati i početkom župe.

 

Tijekom 16. i 17. st. Osojnik sa Zatonom čini jednu crkvenu zajednicu. No, uvijek se smatralo važnim imati svećenika upravo u Osojniku, jer je puk bio na udaru Osmanlija, kao i pred širenjem pravoslavlja. Župnik je u to vrijeme bio jedina zaštita katolicima, a poglavito onima u susjednim naseljima na turskom području. Stoga se u Osojniku u drugoj polovici 17. st. revitalizira samostalna župa. Austrijska je uprava, osjećajući opasnost ˝pravoslavne invazije˝, bila čak 1912. pripojila župi Osojnik hercegovačka sela Kalađurđevići i Grepci. No, kako je ubrzo došla nova državna tvorevina, to nije ˝zaživjelo˝.

 

Vjernička zajednica

U župi je 1971. bilo 107 obitelji i 407 duša. U popisu 2001. našlo se tek 67 obitelji s 320 članova. Inovjeraca u župi nema.

 

Premošćivanjem ušća rijeke Omble, te vjerojatnom budućom gradnjom autoceste, Osojnik bi se mogao uskoro naći u samom predgrađu Dubrovnika.

 

U župi je škola za četiri niža razreda s 7 učenika, dok stariji školarci pohađaju školu u Mokošici ili u Dubrovniku.

 

Župna crkva je sagrađena na mjestu gdje je stajala starija mala crkva iz 15. st. Posvećena je 1925. g. Uokolo je crkve bilo srednjovjekovno groblje, od kojeg nalazimo dijelova nadgrobnih ploča i ulomaka stećaka.

 

U invaziji 1991. četnici su crkvu granatirali, a potom opljačkali i spalili. I zvonik je bio teško oštećen, no ipak je sve obnovljeno.

 

Druge crkve i kapele

- crkva Blažene Djevice Marije od Milosrđa iz 17/18 st.

- Sv. Ana i

- Sv. Ilija.

 

 

 

KONTAKTI

Župnik: don David Pahor, upravitelj župe

Adresa: Župa Osojnik, 20236 MOKOŠICA

Telefon: 020/ 891-683