• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Mihovila - Kliševo

 

Povijest župe

Župa sv. Mihovila u Kliševu ustanovljena je 1620. za šest sela u brdovitom zaleđu Orašca i Trstenog, tj. za naselja: Ljubač, Gromača, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđica. Svako je selo savijeno oko manjeg kraškog polja. Najveće je mjesto Gromača, dok je u Riđici danas svega desetak duša. Sva sela zajedno čine župnu zajednicu sa sjedištem u crkvi sv. Mihovila u središnjem naselju Kliševu.

 

Naselja su sa svih strana zaštićena strmim brdima, što je davalo sigurnost života mještanima. No, unatoč toga sela nisu pošteđena pljačkaških pohoda tijekom zadnjih pet stoljeća. Osobito je bila brutalna pljačkaška posjeta Crnogorca i Rusa 1806., te Srba i Crnogoraca 1991. g.

 

Kako je područje župe pasivni ruralni kraj, mlađi naraštaji sve više napuštaju rodnu župu. U popisu 1971. župa ima 171 domaćinstvo i 760 duša, a 2001. samo je još 114 obitelji sa 470 duša.

 

U župi je osim župnog središta pet filijala. Svako naselje ima svoje groblje i crkvu. Liturgija se slavi redovito samo u župnoj crkvi u Kliševu, dok filijale imaju svoje povremene «rednje».

 

Naselja danas povezuje kolni put iz pravca Majkovi – Orašac. Zadnjih godina učinjen je put iz Gromače preko Ljubča do Orašca, kao i od Kliševa preko baština do Orašca, te obnovljena i proširena cesta iz Gromače do Orašca. Počinje gradnja i autoceste koja će prolaziti između sela ove župe.

 

Pučka škola je u Orašcu, a srednjoškolci pohađaju škole u Dubrovniku.

 

O župnoj crkvi

Župna crkva je posvećena sv. Mihovilu, a sagrađena je za župnikovanja Antuna Vekarića 1845. na mjestu starije crkve sv. Mihovila iz 15. st. Posvećena je iza temeljite obnove, za župnikovanja don Nika Zlovečere, 17. travnja 1898. g. Prostranošću je jedna od većih u biskupiji. Stanje crkve zahtjeva uvijek nova ulaganja, kako bi dolično služila svrsi. Nedavno je završena obnova krova na crkvi.

 

Zvonik je građen kroz deset godina župnikovanja Vicka Lisičara 1919.-1929., a zvona su kupljena u siječnju 1936. g. Najveće je zvono od 365 kg, dva srednja zajedno teže 283, a malo 52. kg. Blagoslov zvona je obavljen 29. svinbnja 1936. g. Danas su elektrificirana.

 

Druge crkve i kapele 

- Našašće sv. Križa (i sv. Đurađ) u Ljubču je iz 15. st., a obnovljena je 1885. g.

- Mala Gospa u Gromači je nanovo građena 1909. na temeljima stare crkve.

- sv. Šimun i Juda Tadej u Mrčevu je barokna crkva, ali zacijelo na mjestu starije.

- Glavosjek sv. Ivana Krstitelja u Mravinjcu potječe iz 17. st.

- sv. Stjepan u Riđici je novijeg vremena.

- sv. Nikola u Mravinjcu je vjerojatno najstarija crkva ove župe, koja je preuređena u 19. st., ali je za istu potrebna nova znatna obnova.

 

*****

KONTAKTI

župnik: don Miho Litić

adresa: Župa sv. Mihovila Kliševo, 20235 Zaton Veliki

telefon: 020 /881-248