• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Vida - Trsteno

 

Povijest župe

Župa sv. Vida (Modesta i Krescencije) u Trstenom postoji od 1458. g.

 

U dokumentu (XXI - Instrumenta Parochiarum, Casiste) od 30. siječnja 1643. stoji da je župa u Trstenom formalno ustanovljena između 1636. i 1639. g. Uz svo uvažavanje navedenog zapisa, ipak se ne može zanemariti mišljenje kako je vrijeme proširenja i nadogradnje mjesne crkve, de facto, početak župe. A to je bilo 1458. g.

 

Trsteno (Cannosa) je danas naselje uz magistralnu cestu, osam milja sjeverozapadno od Dubrovnika. To je staro mjesto kapetana i pomoraca, obdareno prirodnim, a i povijesno-kulturnim dobrima.

 

U kulturnom svijetu mjesto je poznato po botaničkom parku ˝Arboretumu˝, jedinom na hrvatskom Jadranu.

 

U Trstenom je 1494. nastao renesansni perivoj oko Gučetićeva ljetnikovca, koji već pet stoljeća uzgaja mnoštvo biljaka sa svih strana svijeta. Arboretum je u perivoju službeno osnovan 1948., te je pod državnom zaštitom. Nažalost dijelom je izgorio u požaru za vrijeme srpsko-crnogorske okupacije 1991., te ponovno 1997. g. U centru naselja, uz magistralnu cestu, nalaze se dva gorostasna i oko 500 godina stara azijska platana.

 

Župa ima filijale Brsečine i Dubravicu. Dubravica je do 1862. bila u sastavu Majkovske kapelanije, a Brsečine su od 1855. do 1862. zasebna kapelanija.

 

Krajem 1865. u župi Trsteno s filijalama u Brsečinama i Dubravici živi 976 duša, od čega 293 djece i mladih ispod 16 godina. Po popisu 1971. župa broji tek 442 žitelja u 119 domaćinstava. Godine 2001. taj se broj smanjio na 86 domaćinstava sa 360 članova. Stanovništvo je u cijelosti katoličke vjere.

 

Uz patrona župe sv. Vida koji se slavi 15. lipnja, osobito se štuje blagdan, pod nazivom «Vojska Srca Isusova», a slavi se zadnje nedjelje u siječnju. Redovita se liturgija vrši u župnoj crkvi, a u filijalama jednom mjesečno.

 

Sva tri sela imaju svoje groblje. U Dubravici je groblje uz crkvu sv. Ivana, u Brsečinama uz crkvu sv. Spasa, a u Trstenom u blizini župne crkve.

 

U župi je škola samo za tri niža razreda, dok stariji pohađaju školu u Orašcu. Srednjoškolci ˝vozare˝ u Dubrovnik.

 

Župna crkva

Župna crkva potječe iz 13. st., a posvećena je sv. Vidu (Modestu i Krescenciji). Tijekom vremena više je puta obnavljana, pregrađivana i proširivana. Ovo vrijedno i drevno zdanje zahtijeva česte obnove. Trenutno je crkva većim dijelom obnovljena, dok radovi obnove prezbiterija i sakristije još traju.

 

 

Druge crkve i kapele

- Gospa Sniježna (Gospa na vodi) je iz 15. st.

- Navještenje B.D.M u Trstenom je iz 15. st.

- Sv. Nikola u Trstenom je kasnosrednjovjekovna crkva (14. st.) s kasnijim dodacima.

- Sv. Jeronim u Arboretumu potječe iz 1546. g.

- Sv. Mihovil u Trstenom je starija crkva, ali obnovljena u baroku iza potresa 1667.g.

- Sv. Spas u Brsečinama datira iz 18. st.

- Sv. Đurađ u Brsečinama nosi pečat 17. st.

- Sv. Ivan Krstitelj u Dubravici je kasnosrednjovjekovno zdanje (16. st.) s dodacima iz 20. st.

 

Izvan uporabe je Sv. Ana u Brsečinama iz 17. st.

 

 

KONTAKTI

Župnik: don David Pahor, upravitelj župe

Adresa: Potok 8, Trsteno, 20235 Zaton Veliki

Telefon: 020 / 751-007