• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

 

Povijest i zemljopis župe

Župa u Majkovima praktično postoji od 1857. g. Tada je, naime, ustanovljena zasebna kapelanija za sela današnje župe Majkovi i Dubravice.

 

Makar se već u matrikulama sv. Trojstva i sv. Stjepana iz 16. st. spominje kapelanija u Majkovima, kapelana susrećemo tek od 1845. g. U to vrijeme kapelan prebiva u Slanom. No, 1857. kapelan se nastanjuje u Majkovima u kući koju je Bratovština sv. Trojstva darovala za kapelana i započinju se voditi zasebne crkvene matice. Stoga 1857. godinu uzimamo za početak župe. Majkovi su i dalje formalno izložena kapelanija sve do 12. studenog 1951. kada je preimenovana u župu.

 

Naselja koja čine župu Majkovi smještena su dijelom uz stari francuski put Trsteno - Slano, a dijelom uz novi put Donji Majkovi-Grbljava-Slano. Župa obuhvaća Gornje Majkove sa selima: Rožetići, Kovačići, Drvenik, Greda, Prodanići i Prljevići, te Donje Majkove sa selima: Osredina, Zabrežje, Podosojnik, Grbljava, Rajkovići i Kuna ljut.

 

Vjernička zajednica

Župa je po popisu pučanstva 1971. imala 111 domaćinstava i 455 stanovnika, a 2005. tek 77 domaćinstava u kojima obitava 156 duša.

 

Pučka je škola za školarce iz ove župe u Slanom, gdje je i sjedište općine, te matični ured i pošta. Srednjoškolci pohađaju škole u Dubrovniku.

 

U župi nalazimo tri aktivna grobišta: u Gornjim Majkovima uz crkvu sv. Stjepana, u Donjim Majkovima uz župnu crkvu i u Grbljavoj, pored crkve sv. Petra.

Majkovi2

 

Župna crkva

Župna crkva je crkva presv. Trojstva u Donjim Majkovima koja je sagrađena 1904. g. Kako je u Domovinskom ratu cijelo selo opustošeno, ni crkva nije pošteđena. Dapače, crkva je teško stradala u srazu s četnicima 25. svibnja 1992., kada je okupator protjeran iz Primorja. Obnova je potom trajala sve do 2005. g.

 

Crkva se presv. Trojstva u Majkovima spominje već 1671. g. Zacijelo je današnja crkva nanovo sagrađena na mjestu starije, što potvrđuju ostaci od starije crkve, kao neki gotički ulomci i renesansni oltar.

 

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Stjepan u Gornjim Majkovima je iz 16. st., a obnovljena je 2004. g.

- Sv. Petar u Grbljavi je iz 19. st., ali sagrađena na mjestu starije crkve iz 15. st.

- Gospa od zdravlja u Prljevićima potječe iz 1898. g. (vl. ob. Biskup).

- Sv. Liberan na Racu je iz 1905. g.

- Sv. Ilija na Brdu i

- Sv. Nikola u Zabriježju.

Izvan uporabe je crkva sv. Franjo Ksaverski, vl. obitelji Tutman u Prljevićima (14/15. st).

 

 

 

KONTAKTI

Župnik: fra Stipan Klarić, OFM, župni upravitelj (iz Slanog)

Adresa: Župa Majkovi, Zabrežje 1, 20232 SLANO