• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Nikole - Čilipi

 

Povijest župe

Župa sv. Nikole, biskupa, u Čilipima je po nastanku najmlađa od konavoskih župa. Ustanovljena je 1746. odvajanjem konavoskih naselja od župe Cavtat, te naselja Vignji od župe Pridvorje. Obuhvaća sela: Čilipi, Močići, Vignji i Komaji s južne strane konavoskog polja, te naselja Gabrile i Uskopje sa sjeverne strane, te dio Zvekovice. Osnovana je ˝poradi velikog broja duša˝, te se od početka dva veća sela, Močići i Gabrile, nazivaju kapelanijama. Nije doduše poznato da je ikada imenovan koji kapelan za ove kapelanije, stoga naziv kapelanija nestaje.

 

cilipi01

 

Vjernička zajednica

Početkom dvadesetog stoljeća župa Čilipi ima 304 domaćinstva i oko 2500 stanovnika. Po popisu 1971. u župi živi 1900 duša u 430 obitelji, a 2001. popis navodi 1910 duša u 450 obitelji. Stanovništvo je skoro u cijelosti katoličke vjere.

 

Istočno od župne crkve (1 km) nalazi se groblje za mjesto Čilipi. Obnovljeno je i prošireno 1902. g. Zasebna groblja imaju i sela Komaji, Močići, Uskoplje, a u Gabrilima su čak dva, uz crkvu sv. Dimitrija i uz crkvu sv. Martina, gdje su grobovi mještana sela Gabrile i sela Drvenik iz Pridvorske župe. Dva starija grobišta, sv. Ivan u Čilipima i sv. Petar na Zvekovici nisu u funkciji.

 

Pučka škola u Čilipima radi od 1857., u Močićima od 1902., a u Uskoplju od 1903. g. Danas u župi rade trogodišnje škole u Komajima, u Močićima i Gabrilima, a u Čilipima četverogodišnja. Đaci viših razreda pohađaju centralnu školu u Cavtatu.

 

cilipi02

 

O župnoj crkvi

Župna crkva sv. Nikole sagrađena je na mjestu starije renesansne crkve sv. Antuna Padovanskog, manjih dimenzija ali s velikim potrijemkom. Crkva je bila premalena za župne potrebe, te se 1840. pristupilo gradnji nove trobrodne crkve sv. Nikole. Sagrađen je tako jedan od većih (35 x 23 m) bogoštovnih objekata u biskupiji. Gradnja je trajala 13 godina, a crkva je posvećena 23. lipnja 1858. g. Zvonik je nadograđen pored crkve 1898. g.

 

Iza Domovinskog rata crkva je obnovljena, te je učinjen prezbiterij s novim liturgijskim oltarom. Tijekom 2000. godine učinjene su nove klupe i dvije ispovjedaonice, te dvije nove oltarne pale.

 

cilipi03

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Ivan Krstitelj u Čilipima/Masješe (na brdu) je iz 18. st. Građena je na ruševinama starije crkve. Obnovljena je, ali je ostala bez oltarne slike, koja je spaljena 13. siječnja 1992. g. Oko crkve je staro napušteno groblje.

- Sv. Frano u Čilipima je kapela iz ladanjskog kompleksa dvorca Caboga, a potječe iz 15/16. st. Stara je kapela spaljena 1806. g. Današnja je crkva građena u 19. st.

- Navještenje B.D.M. u Čilipima je kapela ladanjskog kompleksa Pozza iz 16. st.

- Sv. Nedjelja (presv. Trojstvo) u Masješima je kapela na groblju s kraja 19. st. Obnovljena je 1998. g.

- Sv. Ivan Krstitelj u Vignjima je kapela ladanjskog kompleksa Ranjina iz 17. st.

- Sv. Luka u Komajima je grobna crkva iz 18. st., oko koje se nalazi i srednjovjekovna nekropola.

- Mala Gospa u Grušićima je kapela ladanjskog kompleksa Bosdari iz 16. st. Kapela je obnovljena 1910. g.

- Sv. Dmitar (Mitar-Dimitrije) u Gabrilima je starohrvatska predromanička crkva. Potječe iz 11. st. Naknadno je dobila potrijem. Obnovljena je na prijelazu drugog u treće tisućljeće. Uz crkvu je nekropola sa stećcima, kao i današnje seosko groblje.

- Sv. Martin u Gabrilima (grobna crkva) sagrađena je na ruševinama starije crkve iz 15. st. Uz nju se nalazi nekropola koja spada u starohrvatsku – ranosrednjovjekovnu epohu. Crkva, kao grobna, služi i mještanima Drvenika (župa Pridvorje). Obnovljena je 1998. g.

- Sv. Ilija u Uskoplju je crkva gotičkog stila iz 15/16. st. Oko nje je srednjovjekovna nekropola, ali i današnje groblje sela. Ista je pregrađena, te joj je dodan potrijem u 19. st.

- Sv. Petar u polju sagrađena je na starokršćanskom lokalitetu, uz antički put na Zvekovici. Romaničko zdanje crkve je iz 12/13. st. No, crkva je nanovo pregrađena 1890. g. Pred njom je staro groblje, koje se sada ne koristi.

- Sv. Juraj (Đurađ) u Močićima je crkva s potrijemom u mjesnom groblju iz 18. st. Sagrađena je na ruševinama starije crkve. Oštećena je u vrijeme okupacije 1991.-1992. kad su spaljene i oltarne pale. Obnovljena je tijekom 2001.-2002. g.

- Mala Gospa u Močićima je kapelica obitelji Kocelj, a potječe iz 15/16. st.

- Gospa od Ružarija u Masješima trenutno je neuporabiva, a nalazi se u kompleksu «Diklićeve tarace». Potječe iz 16/17. st.

- Prikazanje BDM u Uskoplju je kapelica obitelji Rajčević.

 

Iz župne povijesti

Područje župe prate nevolje kao i cijelo područje Konavala. U pljačkaškom pohodu 1806. Rusi i Crnogorci opljačkaše svaku kuću, a svaku desetu su spalili. U tri mjeseca ubili su 44 mještanina. Žrtve u ratovima 20. st., te žrtve i sve stradalnike komunizma još nije moguće prebrojiti, kao što nije moguće još uvijek procijeniti sve nevolje okupacije iz 1991/92. g.

Srbi i Crnogorci su u listopadu 1991. okupirali čitavo Konavle. Stanovništvo je prognano dijelom u Cavtat, dijelom u Dubrovnik, a dijelom u "bijeli svijet". U Čilipima skoro nitko nije ostao u svom domu. Četnici su nesmetano odvoziti materijalna dobra koja su se po kućama i selima našla, a potom je od 430 obiteljskih kuća spaljeno 206.

Međunarodno priznanje samostalnosti Hrvatske 13. siječnja 1992. bilo je povod četnicima za posebno orgijanje u župnoj crkvi. Tog su dana zapalili sakristiju i župnu kuću, a narugali se s kipovima svetaca u crkvi, kopajući im oči ili odsijecajući glave, te paleći oltarne slike.

 

cilipi04

 

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Josip Barišić

Adresa: Beroje 36, 20213 ČILIPI

Telefon: 020/ 771-397

Mrežna stranica: http://www.sveti-nikola-cilipi.hr/