• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa Presvetog Trojstva - Gruda

 

Povijest župe

Župa Presvetog Trojstva na Grudi postoji ˝od starine˝. Ustanovljena je oko 1450. g. Do tog vremena u Konavlima su postojale samo župe u Cavtatu i Pločicama. U početku Grudska župa obuhvaća veći dio današnje župe Dubravka/Mrcine, čitavu današnju župu Pridvorje i dio župe Čilipi. Iza uspostave svih danas postojećih župa u Konavlima, župa Gruda obuhvaća sela: Bačevdo, Tušići, Radovčići, Vinogradci, Zastolje, Crnjegovina, Dobruša, Popovići (nekada kapelanija, koja je od 1637.-1737. pripadala župi Pridvorje), te Kokoti.

 

Gruda je središnje mjesto Konavala. Leži na jadranskoj magistrali, 12 km udaljeno od Dubrovačke zračne luke. Kroz mjesto je prolazila željeznica (1901.-1968.), kao jedina poveznica sa svijetom. Sada je sve usmjereno na cestovni i obližnji zračni promet.

 

gruda03

 

O vjerničkoj zajednici

Na području župe po popisu iz 1971. bilo je 384 domaćinstva sa 1600 članova. Popis 2001. nabraja 321 obitelj s 1370 duša, od kojih je tridesetak inovjeraca.

 

Osam je grobišta u župi: u Grudi uz župnu crkvu te uz crkvu sv. Ivana kod vinarije. Treće je u Radovčićima Gornjim, četvrto u Radovčićima - srednje selo, peto u Vinogracima, šesto u Popovićima na Đurđevu brdu (s mrtvačnicom), sedmo u Zastolju/Brajkovići i osmo je u Zastolju/Dobruša.

 

Na području župe rade tri pučke škole, i to: osmogodišnja u Grudi, koju pohađaju djeca iz župa Gruda, Pločice, Vitaljina, Dubravka i Pridvorje, te trogodišnje u Radovčićima i Popovićima.

 

gruda02

 

Župna crkva

Župna crkva presv. Trojstva na Grudi građena je u 15. st. Preuređena je 1831. i potom posvećena 8. lipnja 1835. g. Crkva je nanovo preuređena i nanovo posvećena 25. studenog 1894. g. Nakon udara groma, 1. rujna 1993., izbio je požar i zapalio crkvu. Odmah je 1994. obnovljena, ali je nakon par godina novi krov skliznuo, te je ponovno obnavljana 2005. g.

 

gruda01

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Ivan Krsitelj u Bačevdolu (u groblju) datira iz 15. st. Okružuje je srednjovjekovna nekropola. Preuređena je od mještana Bačevdola 1857. g. Tom je zgodom učinjen i potrijem. Godine 1964. potrijem je ugrađen u crkvu. Posljednja obnova zbila se 1998. g.

- Sv. Luka u Radovčićima Gornjim je kasnobarokna grobna crkva. Obnovljena je 1998. g.

- Mala Gospa u Radovčićima Gornjim je barokno zdanje iz 17. st. Srušena je 1806. i obnovljena tek 1919. g. Bila je kapela dvorca vlastelina Cerve, a danas je privatno vlasništvo.

- Sv. Nikola u Radovčićima Srednjim je iz 15. st. Obnovljena je 1805. i 1988. g.

- Navještenje BDM u Tušićima je građena 1974.-1979. g. Na svetkovinu Navještenja 1979. posvećen je novi kameni oltar i crkva blagoslovljena od biskupa Severina Perneka.

- Sv. Toma ap. u Vinogracima (Radovčići Donji) je grobna crkva. Temeljito je obnovljena 1998. g.

- Velika Gospa u Zastolju (iz 15. st.) zbog trošnosti bila je 1998. srušena te na istom mjestu podignuta nova ali veća i prikladnija crkva za funkcije.

- Sv. Nikola u Zastolju iz 19. st. oštećena je u potresu 1979. g. Obnovljena je 1998. g.

- Mala Gospa u Barama/Crnjegovini je iz 17. st. Baroknog je stila, a obnovljena je 1998. g.

- Sv. Toma u Dobruši s grobljem spaljena je 1806. g. No, odmah je bila obnovljena, a obnovljena je ponovno i u posljednjem desetljeću.

- Sv. Rok u Dobruši vlasništvo je obitelji Car.

- Sv. Spas na Grudi nalazi se blizu stare osnovne škole, a potječe iz 15. st. Iza rušenja obnovljena je 1887. g. Ponovno je uređena 1960. donacijom negdašnjeg župnika Dušana Mičića. U njoj nalazimo oltarnu palu Uzašašća, djelo svećenika Antuna Žegure. Crkvica je u ratu oštećena, ali još više je razdrmana tijekom miniranja okoliša 1997. kada se zdanje negdašnje škole prepravljalo u motel.

- Gospa od zdravlja u Popovićima, na brdašcu Kosovijenac ustanovio je kap. Luka Klaić, a temeljni kamen je 6. travnja 1818. blagoslovio župnik Petar Medini. Vlasnici (ob. Klaić) skrbe o crkvi, te je u dobrom stanju. Do 1965. u ovoj se crkvi krštavalo, vjenčavalo i pripremalo djecu za sakramente ispovijedi i pričesti, kao i u župnoj crkvi, iz razloga što je u Popovićima bila dugogodišnja kapelanija.

- Sv. Juraj u Popovićima/Đurđevo brdo je crkva koja potječe iz 13/14. st. Današnji oblik je dobila u 18. st., dok je potrijem sagrađen u 19. st. Crkva je u groblju.

- Pohođenje Marijino u Popovićima (Gospa od Zaluga) barokna je crkva iz 17. st. Obnovljena je 1829. g. Uprava za zaštitu kulturne baštine iz Dubrovnika odstranila je 1998. svu nadogradnju novijih vremena.

- Sv. Petar u Radovčićima jesu ostaci crkve iz 15/16. st. Spominje se 1658. g.

 

KONTAKTI

Župnik: mr. don Josip Mazarekić

Adresa: Gruda 83, 20215 GRUDA

Telefon: 020/ 791 - 245