• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Nikole - Dubravka

 

Povijest župe

Župa sv. Nikole, biskupa u Dubravci (nekoć župa Mrcine) ustanovljena je 1731. preraspodjelom područja Grudske i Pločičke župe. Obuhvaća sela/filijale: Mrcine, Vataje, Pičete, Butkovinu i Dunave. Od 1959. umjesto starog naziva 'župa Mrcine' naziva se 'župa Dubravka'.

 

Župa obuhvaća sjeveroistočni dio Konavala, na granici s Crnom Gorom i BiH, odnosno novostvorenim entitetom ˝Republikom Srpskom˝ u Hercegovini.

 

Sela župe Dubravka nisu bila povezana konavoskom željeznicom, koja je prošla 1901. kroz Konavle, ali je kroz Dubravku već 1893. izgrađena cesta. Danas je župa povezana višekratnom dnevnom autobusnom vezom s ostalim mjestima.

 

Prva škola je u župi otvorena 1894. g. Danas radi trogodišnja pučka škola u Butkovini, dok viši razredi pučke škle pohađaju centralnu školu u Grudi.

 

Župljani danas koriste šest grobišta. Selo Vataje koristi dijelom grobište uz kapelu sv. Ivana Krstitelja, dok veći dio sela ima grobove uz kapelu sv. Vida u Vodovađi, što je na području župe Pločice. Napušteno je grobište kod sv. Barbare, gdje se posljednji ukop zbio 1966. godine.

 

Po popisu iz 1971. u župi je bilo 150 obitelji sa 643 člana. Popis iz 2001. navodi da na području župe živi 105 obitelji s 438 duša. Nakon povratka svih prognanika, danas brojimo u župi 140 obitelji sa 490 stanovnika. Stanovništvo je uglavnom katoličke vjere, tek je neznatan broj inovjeraca.

 

dubravka01

O župnoj crkvi

Župna crkva sv. Nikole, biskupa u Dubravci (Mrcine) građena je od 1935. na mjestu gdje su i prije bile župne crkve. Starija je bila sagrađena 1600., a druga 1731. g. Kako postojeću crkvu nije bilo svrsishodno više popravljati, 1935. započelo se s gradnjom nove (treće). Makar je gradnja dovršena 1941., crkva je posvećena tek 11. srpnja 1990. g.

 

U prezbiteriju nove crkve dominira kameni oltar, a svod je oslikan. Crkva je teško oštećena u agresiji (1991/92.), te je prilikom obnove 1993. ostavljen pod oltarom ˝za uspomenu˝ dio kamena, koji je uletio kroz krov crkve prilikom četničkog granatiranja.

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Mihovil je kapela na groblju u Gornjoj Dubravci. Spominje se u 15. st. Obnovljena je 1995. g. Pored crkve sagrađena je mrtvica.

- Sv. Križ – kapela na groblju u Pičetima potječe iz 16. st. Spominje se doduše crkva istog titulara i u 15. st. Današnja crkva je građena početkom 20. st. Potrebna je nova obnova ili pregradnja.

- Sv. Ivan Krstitelj - kapela u Vatajima potječe iz 15. st. U 18. st. kapela je pregrađena i barokizirana. Neposredno ispod crkve prolazi trasa antičkog vodovoda.

- Sv. Barbara na Varinom Brdu je iz 1896. g. Uz kapelicu nalazimo srednjovjekovnu nekropolu, stećke iz 14-16. st. Groblje se ne koristi od 1966. g.

- Mala Gospa je na ostacima vrlo stare crkve u Dunavama. Stara je crkva srušena 1885. te sagrađena nova 1904. g. No, i ta je, narušena vremenom a poglavito potresom 1979., morala biti uklonjena. Današnja je građena od 1982. do 1990. g.

- Sv. Antun – kapela na groblju u Butkovini datira iz 1958. g. Uređena je 1993. g.

- Sv. Dmitar u Pičetima je kapela iz 18. st., ali na mjestu antičke crkve.

 

dubravka02

 

Iz kronike župe

Turbulentnost ovog područja uz granicu s 'istočnom/bizantskom' kulturom oslikava kula "Sokol" na nepristupačnoj klisuri iznad sela Dunave. Kula je služila za obranu u Rimsko doba, a korištena je i u doba Republike do velikog potresa 1667. g. Nažalost od kraja 17. st. ova su sela bez zaštite. Kronike pišu o čestim upadima pljačkaša, među kojima se isticao izvjesni Grujica Vuković (1790.), a onda crnogorsko-ruska horda 1806., koja je skoro iskorijenila neke obitelji (Demović). Ponovno Crnogorci 9. kolovoza 1914. poharaše ovu župu. Što je puk ovog kraja mislio o istočnim susjedima piše u kronici župnik Vice Vodopić, prigodom objave uspostave državne zajednice Srba, Hrvata i Slovenaca, 2. studenog 1918.: «Po Konavlima narod priljubljen Austriji većinom je žalio taj događaj (tj. uspostavu nove tvorevine). Vrijeme će ako Bog da doprinijeti da upozna se što je ropstvo, a što sloboda države». Župnik Vodopić je dobro predvidio razvoj situacije tijekom 20. st.

 

KONTAKTI

Župnik: don Hrvoje Zaninović, župni upravitelj

Adresa: Dubravka 8, 20216 DUBRAVKA

 

Telefon: 020/ 799-783