• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Stonski dekanat

Stonski je dekanat reformiran 1847. g. Od župa bivšeg Slanskog dekanata i nekih župa iz Pelješkog dekanata formiran je Stonski dekanat. Danas okuplja župe u Primorju od Slanog do Topolog, na Pelješcu Ston Mali i Veliki i Ponikve, te tri župe na otoku Mljetu.

Otok Mljet je bio vezan dugogodišnjom brodskom vezom sa Stonom, te su mljetske župe bile u sastavu Stonskog dekanata. Iza gradnje magistralne ceste, ukinute su brodske veze, te je Mljet bio odsječen od središta svog dekanata. Ipak granice dekanata nisu promijenjene. Sada je opet otok Mljet naslonjen na Ston, jer su brodske veze otoka Mljeta preko Prapratna sa Stonom ponovno uspostavljene u travnju 2006. g.

Cijeli dekanat danas broji oko 5000 vjernika. Uglavnom su to katolici, tek se nađe poneki inovjerac.

Godine 2015. Stonskom dekanatu je priključena i župa Majkovi koja je dio općine Slano i poslužuje se iz franjevačkog samostana u Slanom.

 

Dekan Stonskog dekanata: don Bernardo Pleše, župnik u Stonu

adresa: Župa sv. Vlaha, Placa 17, 20230 Ston

telefon: 020/ 754-159