• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Roka - Ošlje

Povijest župe

Župa u Ošljem postoji "od davnine". U 13. st. župa ˝umire˝, da bi se ponovno pojavila 1620. g. Jedan dokument (XXI - Instrumenta Parochiarum, Casiste, od 30. siječnja 1643.) navodi da je župa ustanovljena između 1636.-1639. g.

 

Tijekom 9. i 10. st. na području današnje župe Ošlje postojala je značajna naseobina, koju Konstantin Porfirogenet spominje pod imenom Josle (Jabsko-Ošlje) 949. g. To je najstariji spomen jednog primorskog mjesta, što daje vjerovati da je to bilo i najveće i najvažnije mjesto u Primorju. Kako je ovo područje na putu od Stona preko Bistrine i usjeka prema unutrašnjosti, ali i prikladno područje za zimovanje nomada iz planinske unutrašnjosti, nije čudno što se razvilo značajnije naselje, koje razaraju Tatari 1241. g. O negdašnjem naselju svjedoče toponimi "Gradac", "Bijela Lokva", "Mirine", "Grčka crkva" i "Banovi dvori", kojima narod naziva lokalitete oko ˝rotonde˝, iznad današnjeg naselja u Ošljem. Rotonda je pak jedinstvena sakralna građevina s osam apsida na kružnoj osnovi s ˝narteksom˝, tj. prilazom, a sagrađena je poviše kamene litice sjeverno od naselja. Nevjerojatno bi bilo da je to objekt manje ruralne sredine, kad već postoji u vrijeme Porfirogeneta.

 

Zapadno od današnjeg sela Ošljeg, prema selu Stupa, nalazi se crkva sv. Petra uz koju su vidljivi ostaci srednjovjekovne nekropole. Samu crkvu s obje bočne strane podržavaju po dva "repara", što ukazuje da je na ovom mjestu postojala starija crkva, a za koju u narodu još živi mišljenje da je bila "biskupska crkva".

 

Dolaskom Hrvata u ovo područje došlo je do rodovsko-plemenskog ustrojstva. Prema Dukljaninu, Zahumlje je podijeljeno na seoske općine, koje su se sjedinjavale u župe. Jedna od tih župa je i u Ošljem. Kad je iza pustošenja Tatara (1241.) župan preselio u Slano, ovo je područje opustjelo. Razoreni su vitalni objekti, a rotonda više nije obnovljena.

 

Kad je koncem 14. st. Dubrovačka Republika kupila Primorje od Stjepana Ostoje, Primorje dobiva zaštitu, ali gubi slobodu. Restriktivni zakoni Republike ne dopuštaju slobodni razvoj sela. Seljaku je sve propisano. Ošlje tako ne može povratiti negdašnju važnost. K tome, višestoljetno susjedstvo Osmanlija uzrokuje daljnju stagnaciju i siromašenje ovog kraja, makar Francuska za Napoleona gradi cestu, a Austro-ugarska čini neke pokušaje revitalizacije. Dok je Austrija donekle i unaprijedila život ovih sela, režimi 20. st. ponovno odvode sva primorska sela na rub opstojnosti. Žalosno je bilo napose posljednje desetljeće 20. st. u višestoljetnoj povijesti ove župe, kad je u srpsko-crnogorskoj agresiji skoro sve u župi uništeno, opljačkano i spaljeno, makar je baš u ovoj župi zaustavljena četnička invazija.

 

Danas župu čine dva mala sela: Ošlje i Stupa, dok je selo Živa opustjelo. Početkom 20. st. u župi je bilo oko 600 stanovnika, 1971. ih je 355 u 77 domaćinstava, a 2001. svega 169 u 42 obitelji.

 

Mladi odlaze, škola više ne radi, tek par djece iz župe pohađa školu u Smokovljanima.

 

U župi je jedno groblje između Stupe i Ošljega, uz drevnu crkvu sv. Petra i Pavla.

 

oslje01

 

O župnoj crkvi

Župna crkva je posvećena sv. Roku, a podignuta je malo nakon ulaska Primorja u sastav Dubrovačke republike, u 15. st. Crkva je kroz šest stoljeća više puta preuređivana, a današnji izgled dobiva u 19. st. Posvećena je 13. svibnja 1906. g. Crkva je pravokutna malih dimenzija, s prezbiterijem i sakristijom iza glavnog oltara, te s preslicom i četiri zvona. Osim glavnog oltara, bila su i dva pobočna drvena, od kojih je jedan izgorio (1995.), a drugi uklonjen u obnovi 2005. g. Novi kameni oltar je posvećen 25. rujna 2005. g.

 

oslje02

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Nikola na Gorici je crkva sa srednjovjekovnom apsidom, a baroknom lađom. Obnovljeni su narušeni zidovi i krov 2000. g.

- Sv. Petar i Pavao je crkva na groblju. Na ruševinama ranosrednjovjekovne crkve braća Radovići 1545. podižu crkvu u kasnogotičkom stilu. Često je stradavala, često se i obnavljala. Tako je samo u zadnjem desetljeću nakon granatiranja u četničkoj agresiji (1991./92.) prvi put obnovljena 1995., potom nakon razornog potresa (1996.) i drugi put 2000. g.

- Gospa od Ružarija u Stupi potječe iz 18. st. Obnavljana je 1927. i 1997. g.

 

oslje03

 

KONTAKTI

Župnik: fra Stipan Šarić, OFM, upravitelj župe

Adresa: Župa Ošlje, Sjenokos 4, 20205 TOPOLO

Telefon: 020/ 752-655