• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Antuna, opata - Mali Ston

Župa sv. Antuna, opata - Mali Ston

Povijest župe

Župa u Malom Stonu postoji ˝od davnine˝. Malo iza kako je Stonski biskup prenio sjedište u Korčulu, a da se spriječi sve veći utjecaj bogumilstva, započelo se s gradnjom crkve sv. Antuna, opata 1309. g. Crkva je imala služiti naseljenicima na ˝Malom moru˝. To vrijeme uzimamo kao početak župe sv. Antuna, opata, unatoč što će crkva biti dovršena tek 1394., te što u to vrijeme još ne postoji naselje Mali Ston.

 

Nedaleko od starovjekovnog Stamnuma, prema sjeveru, uz Malo more, stajala je rimska utvrda ili ˝castrum˝, iz kojega se u rimsko vrijeme branio Rat i solana. U 14. st. dolaskom Dubrovačke vlasti Republika nastoji ojačati obranu. U tu svrhu trebalo je prvo objediniti mala nepovezana naselja na obali Malog mora župnom (crkvenom) zajednicom, a potom gradnjom jednog novog naselja u koje će prijeći stanovništvo iz okolnih malih zaselaka. Tako je tijekom 14. st. nastalo novo naselje u Malom Stonu (ili ˝grad na onom drugom moru˝), od stanovnika iz manjih okolnih naselja.

 

Na prevlaci između Stona i Malog Stona, koja spaja Pelješac/Rat s kopnom, tijekom 15. st. grade se obrambene zidine. Oba su Stonska naselja spojena u jednu obrambenu i zaštićenu cjelinu, iz koje će se kontrolirati cijeli Rat i Pelješac. Bilo je to providonosno za buduća stoljeća gusarenja po Jadranu i upada pljačkaša s kopna.

 

Župa, koja ima svoj začetak početkom 14. st. bila je od 1850.-1951. svedena na slobodnu kapelaniju, a potom je opet podignuta na rang župe. Pokriva naselja uz ˝malo more˝, tj. Malostonski zaljev: Rusan, Luka, Malo selo, Hodilje, Mali Ston i na drugoj obali zaljeva naselje Mali Voz. Mali Voz je pripadao do 1905. župi u Zaton-Dolima, te kako nije bilo puta do matice, to se lakše dolazilo preko mora u Mali Ston. Biskup Marčelić odlučuje stoga da se Mali Voz priključi župi u Malom Stonu. Na području župe nalazimo groblja u naseljima: Luka, Mali Ston i Mali Voz.

 

Župa je početkom 20. st. imala preko tisuću stanovnika, dok ih je po popisu 1971. 665 u 167 obitelji. Popis 2001. navodi 141 domaćinstvo i 540 duša.

 

U župi djeluje pučka škola (samo niži razredi) u Hodilju, Viši razredi pohađaju školu u Stonu. Srednjoškolci pohađaju škole u Dubrovniku.

Mali Ston sv. Antun opat 01

 

O župnoj crkvi

Župna crkva sv. Antuna, opata građena je od 1309. do 1394. g. Produžena je prema zapadu 1686. g. Zvonik je građen u 16. st. Kako je crkva oštećena u Domovinskom ratu, te potom u potresu 1996. obnovljena je 1997., te ponovno 2009. g.

 

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Ana u Malom Stonu s grobljem potječe iz 16. st. Obnovljena je 1997. g.

- Mala Gospa na Rusanu iz 16. st. Obnovljena je 2000. g.

- Sv. Vid u Luci (uz groblje) je iz 16. st.

- Sv. Ivan Krstitelj u Hodilju iz 16. st. Obnovljena je 1999. g,

- Srce Isusovo u Hodilju i

- Svi Sveti na Malom vozu (uz groblje) iz 14. st.

 

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Bernardo Pleše, župni upravitelj (iz Stona)

Adresa: Župni ured, Mali Ston b.b., 20230 STON

Telefon: 020/ 754-191