• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Ivana Krstitelja - Ponikve

Župa sv. Ivana Krstitelja - Ponikve

Povijest župe

Župa je u Ponikvama ˝od starine˝. Povijest nam svjedoči da već od 12. st. na području ove župe živi i djeluje zajednica vjernika. Vjerojatno je i na ovom području bilo doseljenih «babuna» kao i pokušaja okupacije od strane episkopa sv. Save. Ipak u 13. st. ovdje su dobra benediktinaca s Mljeta, a žitelj ovog područja koristi crkve sv. Jurja i sv. Filipa i Jakova.

 

Od 15. st. gradi se župna crkva sv. Ivana Krstitelja, te je i župa posvećena novom zaštitniku. Župu čine sela: Boljenovići i Sparagovići uz današnju pelješku cestu, Zabrđe i Dančanje na zapadu ovog područja, te Duba Stonska, na sjeveru u Malostonskom kanalu.

 

U župi je 1916. živjelo 1100 stanovnika, dok popis iz 1971. donosi da je na istom području 168 domaćinstava sa 662 žitelja. Popis iz 2001. navodi 118 obitelji i 536 duša. Seosko pučanstvo je u cijelosti katoličke vjere.

 

Četiri su grobišta u župi. Osim uz župnu crkvu, groblja su uz crkvu sv. Filipa i Jakova u Boljenovićima, te u selima Dančanje i Duba.

 

U župi je niža pučka škola u Šparagovićima, dok viši razredi pohađaju školu u Stonu. Srednjoškolci idu u Dubrovnik.

 

Ponikve pripadaju općini Ston, a i pošta je za ovo područje u Stonu.

 

ponikve04

 

 

Župna crkva

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja sagrađena je oko 1400. u naselju Šparagovići. Ponovno je pregrađena 1566. g. Crkva je bila dosta mala, a iza kako je u potresu 1927. razrušena, obnovom je 1936. nadograđena.

 

ponikve03

 

Druge crkve i kapele

- Velika Gospa je istočno od Boljenovića, a datira iz 16. st. Pripada renesansnom vremenu, ali je obnovama izgubila izvorni stil i ljepotu. Posjeduje vrijedan kalež.

- Navještenje BDM u Boljenovićima je iz 16. st. Prvi spomen doduše imamo tek 1754. g. Crkvica je šezdesetih godina 20. st. dislocirana, zbog nove trase puta.

- Sv. Petar i Pavao u Boljenovićima grade Koračevići u 16. st. Spominje se 1754. g.

- Sv. Filip i Jakov u Boljenovićima (sa srednjovjekovnim grobljem) potječe iz 12. st. Izvornu romaničku gradnju pokazuje svetište današnje crkve.

- Sv. Nikola u Sparagovićima je iz 15. st. sa kasnijim intervencijama. Spominje se 1754. g. Bez apside je, ali s potrijemkom.

- Sv. Martin u Zabrđu spominje se 1754. g. Nadograđena je 1871. g.

- Sv. Marija Magdalena u Zabrđu je iz 16. st.

- Sv. Mihovil u Dančanju je iz doba ranog srednjovjekovlja (15. st.).

- Sv. Nikola u Dubi je iz 1464. g. Crkvu gradi Henrik iz Mantove u gotičkom stilu s apsidom. Pregrađena je u 19. st. Od gotike je malo što ostalo. Sad je bez apside. Od inventara ima kalež i ruho.

- Sv. Juraj (Đurađ) je preromanička crkvica iz 12. st. na antičkim temeljima villae rusticae iz 11. st. Uokolo je staro groblje. Ostaci su crkve zaštićeni.

 

ponikve01

 

 

Crtice iz povijesti župe

Područje Rata koje danas čini župu u Ponikvama povijest spominje tek u 12. st. Nekoć su zacijelo ovo područje nastavali Iliri, a od 7. st. Hrvati. Rimljani se vjerojatno ovdje nisu ukorjenjivali, jer je kraj od mora nepristupačan.

 

Od 12. st. posjedi Rata pripadaju benediktincima. Kad je u Zahumlju zavladao raški knez Miroslav, u nastojanju da ukloni sve katoličko, neke od tih posjeda daruje crkvi sv. Petra na Limu. Ipak, 1222. Rat je ponovno darovan benediktincima na Mljetu.

 

Kako je put od Stona prema Jezerima na Mljetu vodio preko današnjih župa: Ponikve, Putnikovići (Crna Gora) i Žuljana, područje Rata je postalo važno prolazište. Od 13. st. na tom pravcu nastaju naselja oko postojećih kapela.

 

U Stonu je održana biskupijska sinoda za vrijeme biskupa Sorga, a završila je 31. srpnja 1776. godine. U jednoj od matičnih knjiga krštenih župe Ponikve upisani su svećenici sudionici sinode i dokumenti sa sinode.

 

ponikve02

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Josip Lebo, upravitelj župe

Adresa: Župa Ponikve, Ledinići 19, 20230 STON

Telefon: 020/ 753 - 016