• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Roka - Lumbarda

Župa sv. Roka u Lumbardi na istočnom dijelu otoka Korčule nastaje u vremenu između dva značajna događaja. Prvo se 1561. dograđuje crkva sv. Roka, koju se u nekim dokumentima naziva župnom, a drugi se važan moment zbio 1620. kad se započinju voditi matice u župi. Od 1561. svećenici iz Korčule ekskuriraju skoro redovito novu zajednicu u Lumbardi. Zajednica raste i 1680. crkva se sv. Roka ponovno dograđuje i proširuje. Napokon se 1750. župnik nastanjuje u župi.

 

Početkom 20. st. u Lumbardi je živjelo oko 1300 stanovnika. Po popisu 1971. Lumbarda ima 340 domaćinstava sa 1067 duša, a 2001. u 314 obitelji živi 1221 član. Katolika je oko 90 %.

 

Župa ima staro groblje uz crkvicu sv. Ivana, gdje se nije pokapalo od 1635.-1830. g. Kroz to vrijeme se koristilo groblje samostana na Badiji. Poslije 1830. ponovno se počelo koristiti staro mjesno groblje.

 

Od 1997. Lumbarda je - u političkom sustavu - samostalna općina.

 

U mjestu postoji samo pučka škola nižih razreda, dok viši razredi pohađaju školu u Korčuli.

 

Župna crkva je posvećena sv. Roku. Biskup Barbarigo spominje 1561. proširenje crkve sv. Roka u Lumbardi. Kako je Lumbarda u to vrijeme imala oko 80 stanovnika, a crkvu treba proširiti, znači da je to prije bila mala kapelica. Crkva je potom opet dograđivana 1680., te obnavljana 1774. g. Rekonstrukcija, koja je izvršena 1886., uvjetovala je da se crkva ponovno posveti 30. travnja 1888. g. Stoljeće kasnije (1988.) izvršena je još jedna obnova.

 

Zvonik je uz crkvu započet 1968., a završen 1995. g. Kupljena su nova tri zvona, koja su postavljena i blagoslovljena na blagdan sv. Roka 1996. g.

 

 

Lumbarda 02

 

Druge crkve i kapele:

- Sveti Križ s kraja 16. st. nalazi se u polju prema rtu Ražnjić. Na crkvici je uklesana 1774. godina, vjerojatno je to vrijeme obnove. Crkva se obnavljala i 1881. kad je dograđena lođa, te ponovno 1997. g.

- Sv. Ivan je grobišna crkva, a sagrađena je 1893. na mjestu crkve i starog benediktinskog cenobija koji se spominje 1388. g. Lokalitet na kojem se nalazi bio je naseljen u grčko doba.

- Sv. Bartul iz 1574. je barokna crkva dominikanaca u Korčuli. Pokrivena je pločama i ima mali drveni balatur.

- Sv. Barbara u predjelu Žabnjak spominje se 1400. g. Trenutno je u trošnom stanju.

- Sv. Špiridiun u Javiću sagrađena je 1900. g,

- Mala Gospa – Gospica na zapadnoj strani Male Glavice potječe s kraja 16. st.

Izvan uporabe je:

- Sv. Petar (i Pavao) na Veloj Glavici, uz kaštil Nobila, datira iz 1529. g.

 

Lumbarda 01

*****

 

Iz povijesti župe

U Lumbardi je bila stara grčka naseobina, osnovana od Isejaca na prijelazu iz 4. u 3. st. prije Krista. Još u Rimskom carstvu na području Lumbarde žive neki Grci, ali ostaje tajna kad i kako naseobina propada i nestaje. Živi li tko sljedećih tisuću godina na ovom području, osim eremita, nije poznato. Pojavom grada Korčule, a osobito biskupije u Korčuli, javlja se, ili počinje ponovno, život u Lumbardi.

Dakle, Lumbarda se razvija od 14. st. More, kamen, polje i pašnjaci bili su oduvijek dobri izvori života. Žitelj u revitaliziranom naselju brojčano raste. Javljaju se vrsni klesari i kipari, osobito od početka 19. st. Uz tradicionalno vinogradarstvo i maslinarstvo sve se više razvija turistička djelatnost.

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Vlado Markić

Adresa: Lumbarda 598, 20263 Lumbarda

Telefon: 020/ 712-087