• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Nikole - Račišće

Župa sv. Nikole, biskupa u ribarskom naselju Račišće ustanovljena je 1722. g. U izvješću biskupa Španića iz 1697. stoji da je već tada bio stavljen kapelan, te da se u Račišću čuva Presveto u svetohraništu i da je postavljena krstionica.

 

Naselje u Račišću nastaje tijekom 17. i 18. st., a od polovice 19. st. ubrzano raste. Početkom 20. st. Račišće je imalo preko tisuću duša. Popis iz 1971. nalazi u Račišću 166 domaćinstava i 606 duša bez sela Kneže, a 2001. u 108 obitelji živi 468 stanovnika. Kad se ovom broju nadoda dvadesetak obitelji sa stotinu duša sela Kneže, koje je odvojeno od župe Pupnat i pripojeno Račišću 1970., možemo reći da župa broji oko 570 duša. Stanovništvo je po krštenju (skoro u cijelosti) katoličko.

 

Račišće pripada upravnom području grada Korčule. U mjestu radi pučka škola i pošta.

 

Župna crkva sv. Nikole je sagrađena po nacrtu Ćirila Ivekovića 1907. g. Na istom mjestu je već prije stajala manja crkvica iz 1794. g. Nova je crkva posvećena 1. rujna 1907., a obnovljena je 1992. kada su i zvona elektrificirana.

 

Župni dvor je sagrađen 1820. g. Kada je župnik od komunističkog režima protjeran iz Račišća (1945.), kuća je bila zaposjednuta. Mjesna vlast je u župnoj kući smjestila svoje urede, mjesnu poštu i još k tome neke stanare. Kroz 20 godina kuća je toliko uništena da djelomična obnova s vremena na vrijeme nije dovoljna.

 

U župi postoji i stara ˝bratimska kuća˝ (presv. Sakramenta), u kojoj je nekoć župnik držao školu. Sagrađena je 1775., te obnovljena 1887. i predana u zakup.

 

racisce01

 

Druge crkve i kapele:

- Sv. Vlaho je grobišna crkvica iz 1886. g. Obnovljena je 1997. g.

- Sv. Terezija Malog Isusa je u predjelu Kneže. Gradnja crkve je započeta 1936. i prekinuta. Nastavljena je 1997., te je dovršena i blagoslovljena 1. listopada 2003. g.

- Marija Pomoćnica Kršćana je iz 1682. – sada u trošnom stanju i neuporabiva.

U Knežama je u 15. st. postojala crkvica sv. Dionizija (Dožnija) koje više nema.

 

*****

Iz prošlosti župe

Opadanjem moći turskog imperija, osobito na moru, te napose poslije Kandijskog i Morejskog rata, gusarenje je iščezavalo. Krajem 17. st. život uz more postaje sigurniji. te nastaju priobalna ribarska naselja, ili se revitaliziraju napuštena. Jedno od takvih, koje nastaje od pridošlica nasuprot pelješkoj župi u Vignju, osam milja zapadno od grada Korčule, nedaleko od starog ribarskog naselja Kneže, jest Račišće.

 

Doseljenici odmah u mjestu grade crkvu Marije Pomoćnice, a nedugo potom korčulanski biskup Marin Drago ustanovljuje župu sv. Nikole, zaštitnika ribara, mornara i putnika.

 

Naselje je relativno novo i nema naglašene tradicije karakteristične za starija naselja na otoku. S tog razloga je u 20. st. bilo pogodnije tlo od drugih mjesta za provođenje komunističkih iluzija. Komunisti su dolaskom na vlast (1944.) započeli ˝čišćenje od svega neprijateljskoga˝. Zaposjeli su crkvena dobra i prognali župnika, koji se nije mogao vratiti u župu do 1966. g.

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Robert Karačić, župni upravitelj

Adresa: Župa Račišće, 20264 RAČIŠĆE

Telefon: 020/ 710-888