• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Petra - Čara

 

Povijest župe

Župa u Čari (Czarra, Kzarra) postoji ˝od davnina. Prvi pisani spomen datira iz 1329., što daje pretpostaviti da tada već postoji crkvena zajednica u Čari. No, kako je zajednica malena i nije u mogućnosti uzdržavati vlastitog župnika (plebana), te poradi blizine župe u Smokvici, Čara je nerijetko filijala susjedne župe u Smokvici. Čarani su pak stalno nastojali obraniti prastari naslov svoje župne ustanove, u čemu su s vremena na vrijeme i uspijevali. Ponekad se dušobrižnici Čare nazivaju kapelanima, pa se i Čara ponekad naziva kapelanijom ili podžupom. Čara je od 1850. formalno ekspozitura, da bi 1904. ponovno, uz velike molbe i žrtve mještana, bila ustanovljena neovisna župa. Od 1976. u župi nema stalnog župnika, već se župom upravlja iz Smokvice.

 

Na otoku su brojne bratovštine, tj. udruženja vjernika s ciljem promicanja vjerskog života. U Čari se potkraj 16. st. javlja bratovština Krvi Kristove, a tijekom 19. st. ustanovljene su još tri bratovštine: Srca Isusova, sv. Roka i Gospe od Ružarija.

 

Početkom 20. st. Čara bilježi najveći broj stanovnika, oko 700. Po popisu 1971. u župi imamo 657 duša u 150 domaćinstava, a 2001. ima 161 obitelj sa 566 članova.

 

U župi je jedno groblje uz crkvu Gospe od Čarskog polja. Ova Gospina crkva je glavno proštenište na otoku, a dan slavlja je 25. srpnja.

 

Škola se odvija u privatnom obliku i na privatnim mjestima od 1848. g. Od 1903. radi javna škola u novosagrađenoj zgradi. U pučkoj školi danas rade samo niži razredi, dok viši razredi pučke škole pohađaju školu u Smokvici.

 

Župna crkva

Župna crkva se nalazi u samom središtu mjesta. Posvećena je sv. Petru, a prvi put se spominje 1415. g. Crkva je 1728. pregrađena, te pored nekoliko obnova tijekom 19. st., posljednje se proširenje zbilo 1939. g.

 

Prije crkve sv. Petra, župnom se crkvom naziva crkva Gospe od Čarskog Polja. No za obje se crkve navodi da im je temeljni kamen blagoslovio prvi korčulanski biskup. Zvonik, koji je 1939. ostao nedovršen, dograđen je i blagoslovljen 1990. g.

 

Druge crkve i kapele

- Gospa Čarskog Polja – svetište spominje se 1329. g. Uz nju je groblje.

- Gospa u Čavića Luci (podignuta 1923. na spomen navodnog ukazanja Gospe 1686.).

- Sv. Stjepan iznad samog mjesta spominje se 1412., ali se datira u 11/12. st. Danas se vide samo temelji.

Od 14. st. spominju se crkve kojih više nema: sv. Martin u Zavalatici, te sv. Todor, na mjestu današnje ambulante (Sutudar), sv. Nikola u Čari, dok je crkvica sv. Ivana iz 15. st. srušena poradi trase novog puta 1950. g, Obećanje da će biti ponovno podignuta nije ispunjeno.

 

cara01

 

*****

 

Iz prošlosti župe

Čara je jedan od četiri starija distrikta srednjovjekovne korčulanske komune. Smještena je po sredini otoka, između Pupnata i Smokvice. Jedno je od manjih otočkih naselja s plodnim poljem, uglavnom pod vinogradima, te je bilo odredište učestalih gusarskih pljački. Zbog toga je i Čara imala organiziranu stražu i ˝kumpan(j)iju˝ za obranu, kao i druga naselja, koju bi po potrebi ˝podizao˝ kapetan na znak kralja iz Pupnata, odakle se motrilo na uljeze.

Od 1823. Čara je pod upravom sindika u Blatu, potom je dio općine Blato, a od 1962. pripada općini Korčula. Danas je administrativno u sastavu grada Korčule.

 

 

KONTAKTI

Župnik: don Stipo Miloš, župni upravitelj (iz Smokvice)

Adresa: Čara 196, 20273 ČARA

Telefon: 020/ 833-132