• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa Svih Svetih - Blato

 

Povijest župe

Župa Svih Svetih u Blatu je ˝od davnine˝. Kršćanstvo se u Dalmaciji (tako i na otocima) propovijeda već od apostolskih vremena, a od cara Konstantina nastaju i prve crkvene zajednice. Ipak, o strukturi i životu crkvenih zajednica u antičko i ranosrednjovjekovno doba malo pouzdanog možemo što reći. No, ipak može se ustvrditi da je u Blatu već od antičkog vremena razvijena i crkvena zajednica, u kojoj se novi duh i snažni zamah zapaža uspostavom biskupskog sijela na otoku. Od 14. st. grade se, ili obnavljaju, brojna crkvena zdanja, a vjernički se život sve bolje organizira. Potkraj 16. st. u Blatu su praktično dvije zajednice, ili dvije župe. No, kad su 1769. mještani od biskupa M. Trialia ishodili patronatsko pravo, zajednica je objedinjena u plebaniju.

Sve do sredine 20. st. župa je bila neobično bogata duhovnim zvanjima. Godine 1920. u Blatu nastaje redovnička družba sestara Kćeri Milosrđa, koju je utemeljila mještanka, bl. Marija Propetog Petković. Redovnice od tada djeluju u više mjesta.

 

blato04

 

Vjernička zajednica

Statistički podaci iz 1916. navode da Blato ima blizu 8000 žitelja. Nevolje, koje je 20. st. donijelo, odagnali su mnoge otočane, a tako i Blaćane u ˝bijeli svijet˝. Po popisu 1971. u Blatu je 1574 domaćinstva sa 5941 stanovnikom. Popis 2001. nalazi 910 obitelji i 3680 duša, od kojih je oko 200 inovjeraca.

Kad je staro mjesno groblje oko srednjovjekovne crkve sv. Križa ušlo u sklop naselja, to se 1905. gradi novo na lokaciji ˝Tišji humac˝.

Tijekom prošlih stoljeća brojni su svećenici/mještani držali privatne škole. No, prva građanska škola započela je 1921. g. Danas, uz pučku, rade gimnazija i srednja strukovna škola.

 

blato01

 

O župnoj crkvi

Župna crkva Svih Svetih spominje se 1350. g. Vjerojatno je daje graditi prvi biskup na Korčuli. Crkva je tijekom stoljeća doživjela mnoge dogradnje. Nadograđene su dvije pobočne lađe, a 1664. nadodan je zapadni dio crkve. Kapela sv. Vincence nadograđena je 1814. i u njoj se čuvaju relikvije svetice.

Uz druge dogradnje i obnove učinjen je novi pločnik 1972., a prezbiterij 1982., dok je plokata obnovljena 1986. g. Zvonik je sagrađen u 18. st. Današnja zvona su iz 1929., a elektrificirana su 1984. g.

 

Druge crkve i kapele

- Sv. Martin u Krtinji spominje se 1346. g. Obnovljena je 1828. g,

- Sveti Križ (staro groblje) crkva građena u 14. st.

- sv. Vid na Vrhu Velog Učijaka je iz 1650. g. Tu je pokopan 1888. splitski biskup Marko Kalogjera. Iza crkve se vide temelji starohrvatske crkve.

- Presv. Trojstvo - sv. Lucija - crkvu gradi svećenik J. Mirošević 1687. na mjestu starije crkve. Ima jedan od ljepših drvenih oltara i antipendija u Dalmaciji.

- Sv. Jeronim je crkva iz 1445., u početku privatna crkva Bogdana Radičevića.

- Gospa od Zdravlja na Malom Učijaku je zavjetna crkva, a sagrađena je poslije haranja kuge na otoku 1871. g. Oltar je iz 17. st. prenesen je iz župne crkve. Crkva je obnovljena 1986. g,

- Gospa u Poju je vjerojatno prva župna crkva, a spominje se 1338. g. Nalazi se uz zaobilaznicu za Vela Luka. Gradnjom zaobilaznice otkriveni su temelji rimske villae rusticae. Tu je bilo staro groblje.

- Sv. Barbara, spominje se u 17. st., a dao ju je sagraditi Franko Mirošević iza kako se oslobodio turskog zarobljeništva. Crkva je obnovljena 1734. g.

- Sv. Antun Pustinjak u Lovu spominje se 1395. g. Uokolo su stari grobovi.

- Sv. Ivan, ev. u Veloj strani spominje se u 14. st. Obnovljena je u 19. st. izgradnjom oltara i slikom nad oltarom.

- Sv. Petar u Trolučju/Triportima je iz 18. st. - s natkrivenom lođom.

- Navještenje B.D.M. sagradio je kao zavjet pomorac Šimun Nalešić 1650. g. Prilikom gradnje puta 1947. crkva je dislocirana 50 m dalje.

- Sv. Kuzma i Damjan u Zablaću je prva crkva, a potječe iz 13. st. Sagrađena je na temeljima ranokršćanske bazilike iz 6. st. Oko nje su pronađeni starohrvatski grobovi.

- Sv. Marko iznad polja Morkan sagrađena je vjerojatno na starom ilirskom lokalitetu, a obnovljena je 1765. g., te ponovno 1874. g.

- Sv. Juraj na brdu iznad Potirne spominje se 1411. g.

- Sv. Vinko Fererski u Prigradici je iz 1965. g. Crkva iz 16. st. je bila na rivi, a nova je sagrađena (prenijeta) iznad naselja.

- Sveti Križ - crkva na novom groblju sagrađena je iz 1904. g. Zvona su stavljena 1929., te je obnovljena 1989. g,

- Sv. Mihovil u Dugom Podu je romanička crkva, a spominje se 1346. g. Smatra se najstarijom, a vjerojatno je građena na ilirskoj gradini.

- Sv. Liberan iz 17. st. nalazi se uz put prema Prigradici.

- Gospe Karmelske u Bristvi, prvi put se spominje 1909. g., da bi 1975. g. bila premještena na obližnje brdo. Obnovljena je 2016. g.

 

Postoje još tri kućne kapelice:

- Sv. Rok u sklopu doma staraca,

- Gospa od Milosti u samostanu sestara Kćeri Milosrđa u Prižbi i

- Krist Kralj u samostanu sestara Kćeri Milosrđa u Blatu, a obnovljena 2005. g.

 

 

blato02

 

 

Crtice iz prošlosti župe

Blato (oppidum Blattae ili Blatta) je drevno naselje, unatoč što prvi spomen Blata imamo kod Paulinija 1386. g..

S obzirom na društvene prilike, blatskim distriktom, kao i cijelim otokom, od 13. st. upravlja knez iz Korčule, a upravu provode mjesni dužnosnici po Statutu i ˝rezolucijama˝. Najvažnija dužnost uprave jest sigurnost ljudi i dobara, te i Blato, poput drugih naselja, ima svoju stražu za obranu, zvanu ˝kumpan(j)ija˝.

Mjesna uprava 1823. dobiva novi oblik kad Austrija uspostavlja općinsku vlast, ali opet ovisnu o onoj u Korčuli. Tek od 1865. Blato je samostalna općina. Nominalno je u Blatu općinska struktura vlasti i u vrijeme komunizma do 1962., iza kako se na otoku uspostavlja jedinstvena općina. Nakon pada komunizma, Blato je ponovno 1993. postalo općinsko mjesto s urbanim sadržajima.

Pored brojnih crkvi, njihovih titulara i zaštitnika, u župi se najviše štuje sv.Vincenca, mučenica. Blaćani su željeli imati relikvije moćnog nebeskog zaštitnika / mučenika. Posljednji korčulanski biskup, Koserić, ishodio je od pape Pija VI. relikvije (s ampulicom krvi) sv.Vincence iz Poncijanskih katakombi u Rimu. Relikvije su 1792. prenesene u Korčulu, a potom 7. travnja 1795. u Blato. Za smještaj tog dragocjenog dara, tj. sarkofaga s relikvijama mučenice, probijen je zid župne crkve, te učinjena kapela i oltar (1814.) u kasnobaroknom stilu. Sv. Vincenca je postala simbol Blata.

Novu značajku župi u Blatu daje proglašenje blaženom Marije Propetog Petković. Blaženica je utemeljila Družbu sestara Kćeri Milosrđa koja djeluje u župi od 1920. g. Kako je od 21. studenog 1998. i grob blaženice u kapelici samostana u Blatu, to je Blato postalo i hodočasničko mjesto.

 

blato06

 

KONTAKTI

Župnik: don Željko Kovačević

Adresa: Ulica 82, br. 12 - 20271 BLATO

Telefon: 020 / 851-852