• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Župa sv. Stjepana – Luka Šipanska

Župa sv. Stjepana – Luka Šipanska

 

Povijest župe i mjesta

Župa u Luci Šipanskoj je posvećena sv. Stjepanu, prvomučeniku. Brojni ostaci ranokršćanskih i starohrvatskih crkvenih zdanja svjedoče o bujnom crkvenom životu ranog srednjovjekovlja. No, kako nam povijesni izvori donose godinu posvećenja župne crkve u Luci od nadbiskupa Ilije Sarake, to uzimamo 1347. godinu početkom župe, kao organizirane zajednice vjernika.

 

Kult se sv. Stjepana u Dubrovačkoj Republici javlja krajem 10. st. Predaja kaže kako je hrvatski kralj Stjepan Miroslav sa ženom Margaretom pohodio Dubrovnik. Malo iza tog pohoda gradi se u dubrovačkoj okolici više crkvi na čast sv. Stjepana, kraljeva zaštitnika. Jedna od tih je i crkva sv. Stjepana u Luci na Šipanu.

 

Dok su otoci gospodarski i demografski cvjetali u 15. i 16. st., u drugoj polovici 20. st. su skoro opustjeli. Na području župe sv. Stjepana je 1971. živjelo 407 duša u 143 obitelji, a 2001. tek 237 žitelja u samo 58 obitelji. Pučanstvo je katoličke vjere.

 

Župa ima jedno groblje, nedaleko od župne crkve.

 

U mjestu je pošta za cijeli otok. Pučka škola s nižim razredima radi samo za djecu iz Luke, a viši su razredi za cijeli otok. To je područna škola - škole u Slanom, a trenutno sa sedamnaest polaznika.  

 

Matične knjige započinju početkom 17. st. Stari šematizmi navode da su u Luci matice započete 1500. Međutim, nemamo matica iz 16. st. Postojeće su matice dijelom arhivirane (sada u Biskupijskom arhivu), dio je u državnom matičnom uredu, a dio u župi. Prva postojeća matica je zajednički svezak s upisima krštenih 1601.-1638., vjenčanih 1601.-1635., te umrlih 1604.-1626. Slijedi:

Matice krštenih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1826.-1833. i 1834.-1861. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1639.-1714.; 1714.-1753.; 1753.-1766. (s popisom obitelji iz 18. st.); 1773.-1884.; 1825.-1829. i 1884.-1949.  

U župi su upisi iza 1949.  

U državnom matičnom uredu su godišta: 1862.-1901. i 1902.-1946.

Matica vjenčanih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1829.-1835. i 1835.-1858. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1640.-1741.; 1773.-1908.; 1825.-1829. i 1908.-1949.

U župi su upisi iza 1949.

U državnom matičnom uredu je svezak matice za godišta 1858.-1948.

Matica umrlih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1825.-1827.; 1827.-1835. i 1835.-1873. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1673.-1726.; 1727.-1773.; 1773.-1908. i 1909.-1950.

U župi su upisi iza 1950.

U državnom matičnom uredu su godišta: 1873.-1913. i 1914.-1946.

Arhivirano je također: dvije knjige Stanja Duša i dva sveska upisa krizmanika.

 

Župna crkva i kuća

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika dominira iznad naselja. Makar se spominje tek 1252., potječe iz 11. st. Posvećena je 1347. g. Zvonik je sagrađen 1896. g.

 

Župna kuća je nekoć bila tik pred župnom crkvom. Kako je bila premalena i trošna, stara je kuća uklonjena, a sagrađena današnja 1894. g. Godine 2000. započela je rekonstrukcija iste, te je temeljita obnova kuće završena 2002. g.

 

Druge crkvice i kapele

 -          Sv. Antun u Luci (u Luži) je iz 17. st. Sagrađena je na crkvi sv. Nikole, koja se spominje 1252. g. Obnovljena je 2010. g.

-          Sveti Spas na Brdu potječe iz 14. st.

-          Sv. Petarna Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1275. g.  

-          Sv. Mihovil na Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1282. g.

-          Sv. Jeronim – vjerojatno na temeljima crkve sv. Jelene iz 15. st.

 

Izvan uporabe su: Sv. Marko (ruševina) u Dubravi i Sv. Mihovil od Pelege, ostaci starohrvatskih crkvica, te Sv. Martin u Dubravi (navodi se u popisu 1838. g).

 

*****

 

Dušobrižnici u Luci Šipanskoj

 

....

Trajan                                      1569

Frano      Russi                         1601

fra Vicko                                  1613

don Vicko iz Lopuda                  1614

Pavo       Gracić iz Prožure         1626

Frano      Russi                         1634

Frano     Bačić                          1639

Baro       Draganić                    1653

Alojzije    Alegretti                    1666

Baro        Brilli                         1679

Andrija   Pavlović                     1688

Ivo          De Angelis                1704

Juraj       Marić                        1711

Niko       Markov                      1750

Ante        Zanetti                     1772

Dominik Božić (Natalis)            1782       

Stijepo     Koić                        1815       

Toma      Čurbehan                1817       

Stijepo     Dražinić                 1833      

Stjepan    Filipović, ex.             1855       

Niko        Selak                       1856     

Joakim    Tonini                      1867      

Antun Pasko Kazali                   1870      

Ivo           Sangaletti                1884     

Ivo           Ipšić                        1887      

Baldo      Glavić                       1890      

Ante         Anić, župnik             1905      

Frano      Vučetić                     1907      

Vicko       Radecky                   1908      

Andro      Muratti                     1909      

Ivo           Bučić                      1929      

Andro      Muratti                     1932      

Ante         Gagulić                   1941      

Marko Blaž Čengić                   1934      

Ivan         Đuračić                   1935      

Ante         Makjanić                 1936      

Ivo           Grbić                      1942                      

 

Župnici iza 1970. navedeni su u popisu župnika župe Suđurađ      

 

 

KONTAKTI

 

Župnik: don Jerko Ban, župni upravitelj

Adresa: 20223 LUKA ŠIPANSKA

Telefon: 020/ 758-260

 

Foto: Proslava Gospe Šipanske

20150423 Gospa Šipanskaa

Gospa Šipanska 02a

Gospa Šipanska 03a