• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Rijeka Dubrovačka

Rijeka Dubrovačka

Mjesto

Župa Presvetog Spasitelja – Mokošica

Crkva Radnim danom Nedjeljom
Crkva Presvetog Spasitelja 18* i ** sati 8.30, 11 i 18* sati
* LJETNO VRIJEME: U periodu ljetnog računanja vremena večernje mise (i nedjeljom i radnim danom) u župnoj crkvi su u 19 sati. ** U došašću nema večernje mise nego samo mise zornice u 6 sati.

Mjesto

Župa Svete Obitelji – Nova Mokošica

Crkva Radnim danom Nedjeljom
19* sati 9*, 11* i 19* sati
*LJETNO VRIJEME Od 27. lipnja do 1. rujna mise se slave radnim danom u 7.00 sati ujutro, a nedjeljom u 8.00, 10.00 i 20.00 sati.

Mjesto

Župa Velike Gospe - Rožat

Crkva Radnim danom Nedjeljom
Crkva Velike Gospe 7 i 18* sati 8, 11* i 18* sati
* LJETNO VRIJEME: U lipnju su mise nedjeljom u župnoj crkvi u 8, 11 i 19 sati. Radnim danom su mise u 7 i 19 sati. Tijekom srpnja i kolovoza nedjeljom su mise u 8 i 19 sati. Radnim danom misa je samo u 7 sati ujutro. Svake nedjelje u 9:30 sati misa je naizmjenično u jednoj od kapela (Šumet, Knežica, Komolac). Dračevo Selo ima misu u 16 sati zimi, a ljeti u 17 sati. U srpnju i kolovozu kod njih nema mise. Detaljnije na mrežnoj stranici župe: http://rozat.org/raspored-misa/