Dubrovačka Biskupija

 

 

Od ponedjeljka 30. siječnja 2012. počinje novi ciklus Kateheza.

 

Odabrani biblijski citat glasi: "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne nego da ima život viječnji."- Iv 3,16.

 

Kateheze se održavaju u crkvi sestara Ančela na Pilama,

 

svakog ponedjeljka i četvrtka u 20 sati.